December 2017

Er du ikke så glad for engelsk, kan du få siderne på engelsk oversat. Hvis du bruger browseren Firefox fra Mozilla, kan du klikke på det store T øverst i højre hjørne, og så bliver hele den engelske side oversat.

May Day ønsker alle en god jul og et sundt og fremgangsrigt nytår!
Og tak for det forgangne, hvor May Day igen fik flere medlemmer. Vi er rigtig glade for jeres støtte - uden jer kunne det ikke lade sig gøre. Vi glæder os til fortsat at sprede de gode budskaber om naturens kræfter for et sundt legeme og en fri sjæl OG håber, I gider betale kontingent  igen for 2018. :-)
Glade julehilsner fra os alle i May Day!
Fornyelse af medlemskab her 
Helt nye medlemmer kan gå ind her


Sygdom/sundhed

ÅBENT BREV TIL ANGELA MERKEL: Stop forbud mod naturmidler og naturbehandling!
"Videnskabelige gennembrud inden for naturlig sundhed gør det i dag muligt for menneskeheden at slippe af med nogle af nutidens mest udbredte epidemier, herunder hjerte-kar-sygdomme og kræft." Læs videre her i denne vigtige, direkte henvendelse til Angela Merkel om farerne ved fortsat at beskytte medicinalindustrien og se bort fra videnskab, der påviser, at naturlige behandlingsmetoder faktisk helbreder. Læs det her

Får du vitaminer nok gennem maden?
Hvis du spørger Sundhedsstyrelsen, så siger de, at du får alle nødvendige vitaminer og mineraler gennem en almindelig dansk kost. Men hvad er almindelig dansk kost egentlig? Og hvilke beviser er der for den påstand? Læs mere her

Kan man dø af antibiotika?
Både ja og nej. Forskningsresultater peger på øget dødelighed i forbindelse med et bestemt antibiotikum, men Lægemiddelstyrelsen siger nej. Læs mere her

Alt for få forskningsresultater kan genskabes
Mange forskningsresultater kan ikke genskabes, viser internationale undersøgelser. Det manglende fokus på at kunne tjekke forskningen kan føre til alvorlige fejl og skabe tvivl om forskningens sandhedsværdi, advarer eksperter. De opfordrer til mindre fokus på innovation og mere på at efterprøve forskningens validitet. Læs mere her

Pilleindustrien har det godt!
En ny undersøgelse har vist, at halvdelen af folk over 65 år i Storbritannien tager mindst fem lægemidler om dagen – og nogle helt op til 23 om dagen! Et system indført af Labour partiet i England tildeler en læge bonus for hver recept, han udskriver.
Den slags er en grim påmindelse om, at lægemiddelindustrien ikke er en sundhedsindustri – men en investeringsindustri. Læs mere her (engelsk) 

Løn til Arne Astrups »gennembrud« betalt af amerikansk firma
Firma-sponseret forskning kan have både fordele og ulemper. Men støtten vil næsten altid gøre et studie mere utroværdigt, lyder det fra kritikere. Læs mere her

Se, eller gense: Smerter til salg – min kamp mod pillerne
168.000 danskere er langtidsbrugere af morfinpiller, men forskning peger på, at pillerne samlet set har en negativ effekt på dem. Programmet undersøger, hvordan medicinalfirmaerne forsøger at sælge pillerne og følger to, der forsøger at komme ud af deres misbrug. Filmen viser med al ønskelig tydelighed, at lægemiddelindustrien ikke er en sundhedsindustri – men en investeringsindustri. Se den her

Nye afsløringer: Industrien har forsøgt at skjule sukkers skadevirkninger i årtier
Historiske dokumenter afslører endnu en svinestreg begået af den amerikanske sukkerindustri. Læs mere her
 
Vaccination
 

Autisme og aluminium
Ny forskning finder mulig sammenhæng mellem autisme og aluminium. Skal vi nu ikke holde op med at sprøjte aluminium ind i vores børn? Læs mere her
 


Overvågning/registrering

"Jamen vi vil jo bare hjælpe..."
Når Rigshospitalet fra nytår modtager en patient, som muligvis lider af en medfødt arvelig sjælden sygdom, vil patienten som en del af standardbehandlingen blive tilbudt at få kortlagt hele sit genetiske arvemateriale på tre milliarder basepar til hjælp i diagnosticeringen. Læs mere her og her

Tysk afgørelse: Facebooks indsamling af borgerdata er gået for vidt
Måden, som Facebook samler data ind på, overtræder principperne i europæisk databeskyttelse, lyder det fra de tyske konkurrencemyndigheder. Læs mere her

Regeringen vil lade myndigheder analysere borgerdata i smug
Myndigheder kan med dansk datalov få helt nye beføjelser til at samkøre registerdata om borgere - uden om Folketinget. Det vil gøre det endnu lettere for staten at bruge vores helbredsdata inkl. DNA-data. De kalder det en "databeskyttelseslov". Det er vist mere registrene, der beskyttes, end borgerne! May Day overvejer en underskriftindsamling. Forslaget er kun kommet til 1. behandling, så du kan nå at brokke dig til "Pappa Poulsen" – Justitsministeren. Læs mere her

Seneste nyt om nationalt genomcenter
Myndighederne prøver at bilde os ind, at vi får samtykkeret i forbindelse med kortlægning og opbevaring af vores DNA, men det passer ikke, påpeger lægerne i Patientdataforeningen. Læs den seneste udvikling her, og se facebookopslag fra Patientdataforeningen. Følg sagen på May Days facebookside

Hvorfor skal Danmark være et registerland?
I forsøget på at få lægemiddelindustrier til Danmark, lokker Udenrigsministeriet med diverse "godbidder" til de udenlandske firmaer. Bl.a.:
"Furthermore, Denmark has a well-functioning public national health insurance system and hospital services of very high standards, which contributes to Denmark’s leading position within clinical research. Moreover, unique data systems make it possible to easily cross-reference data from various databases across different areas." (Desuden gør unikke datasystemer det muligt let at lave krydsreference mellem data fra forskellige databaser på mange områder.) Ja. kære borger - det er dig og dine data, der skal sælges for en højere bruttonationalindkomst! Læs det selv her


GMO/Miljø

Genmodificering viser sig at være ineffektiv   
Skadedyr er blevet immune over for giften fra modificerede afgrøder på mindre end fem år, men folk skal stadig spise den. Se mere her

EU vedtager: Roundup er lovligt indtil 2022
EU har godkendt brugen af glyphosat, aktivstoffet i Roundup, i yderligere fem år. Dermed er det fortsat lovligt at bruge det ukrudtsmidlet. Læs mere her

Bill Gates køber folk til manipulering
Bill og Melinda Gates Foundation betalte i år et PR-firma kaldet Emerging Ag 1,6 millioner dollar for at rekruttere en skjult koalition af akademikere til at manipulere en FN-beslutningsproces om "gene drives" (ny genetisk udslettelsesteknologi). Læs mere her (engelsk)
  


Politik

Danmark har fået lidt mere demokrati
Enigt Folketing: Vi skal forholde os til, hvis danskere kan samle 50.000 stemmer online. Hvis du sidder med interesse for et overset område, så kan du nu samle underskrifter og tvinge politikerne på Christiansborg til at forholde sig til det. Læs mere her

Kan folkestyre trives sammen med kapitalisme?
David Trads: Er kapitalismen i gang med at kannibalisere demokratiet? Økonomiske interesser er i dag så stærke, at demokratiet bliver ædt op af dem. Læs mere her om demokratiets tilstand

 
Ny forskning

E-vitamin mod astma
Læs mere her

Pygnogenol mod slidgigt
Læs mere her

Oregano mod forhøjet blodtryk
Læs mere her
 
 

Underskriftindsamlinger

Mod sygdomsbetegnelsen "Funktionelle lidelser"
Formænd for 29 patientforeninger - med i alt 37.000 patienter - har længe set med bekymring på en udvikling i sundhedssystemet, der i høj grad truer patientsikkerheden i Danmark:
Omkring 300.000 mennesker, heraf måske også dig, risikerer at blive fejlbehandlet, fordi danske psykiatere har valgt at samle en række fysiske sygdomme under det psykiatriske forskningsbegreb ”funktionel lidelse”.(BDS)
Læs mere og skriv under her

Sig nej til registrering af dine data!
Sig nej til at udlevere dine private helbredsdata uden samtykke!
Skriv under her

 

Arrangementer


22. januar 2018 kl. 13.00 - 16.00 
Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M 

TEMADAG

Rådgivning om alternativ behandling til kræftpatienter på onkologiske afdelinger

Mange kræftpatienter supplerer den onkologiske behandling med forskellige former for alternativ behandling. Hidtil har de været overladt til selv at finde vej på det alternative marked. Men nu har en forskergruppe gennemført et projekt med dialog og rådgivning om alternativ behandling til kræftpatienter på onkologiske afdelinger i Herlev, Odense og Vejle. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen.

På temadagen vil forskere, patienter og behandlere fortælle om projektet og deres erfaringer med dialog om alternativ behandling til mennesker med kræft på onkologiske afdelinger. Derudover vil perspektiver for fremtiden blive diskuteret i workshops.

Formålet er at sætte fokus på mulighederne for at imødekomme kræftpatienters ønske om at kunne tale med læger og sygeplejersker om fordele og ulemper ved at supplere hospitalsbehandlingen med alternativ behandling.

Projektet er gennemført i samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse; Center for tværvidenskabelige evalueringsstudier af komplementær og alternativ Behandling (CCESCAM) ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU; og Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA), SDU og OUH.

Deltagelse på temadagen er gratis og åben for alle, men deltagelse skal registreres inden d. 15. januar 2018 på http://webpay.sdu.dk/system/kab/


Fredag den 28. januar 2018
Ingerniørforeningens Mødecenter
Kalvebod Brygge 31-33
1780 Kbh. V


Den postfaktuelle læge 
De seneste år er konsekvenserne af ”fake news”, tabet af autoritetsbegrebet og den såkaldte demokratisering af medierne skyllet ind over os. Læger har om nogen mærket konsekvenserne af, at alle i princippet er lige kloge, følelser og fakta er ligeværdige og shitstorme kan ramme uden varsel.

Årsmødet 2018 i Lægevidenskabelige Selskaber tager temaet op med sigte på at vise veje til, at det fortsat er fagligheden, fakta og naturvidenskab, der vejer tungest, når patienter og læger i fællesskab skal tage beslutninger om behandlinger, vaccinationer eller andre helbredende og forebyggende foranstaltninger.

Alle er velkomne. Begrænset antal. Tilmeld til Karin Ewald, Lægevidenskabelige Selskaber, kew@dadl.dk. senest 22. januar 2018. Medlemmer gratis, gæster 750 kr.


May Day på Facebook

May Day har en meget aktiv Facebook-gruppe, som løbende opdaterer med spændende nyheder. Kig forbi, og følg med i seneste nye opslag på forsiden af www.mayday-info.dk
 


Kun til medlemmer


Du kan abonnere på tidsskriftet Mit Helbred til en fordelagtig pris, hvis du er betalende medlem hos os. Se mere om bladet her: Mit helbred
Rabatpris det første år er 160 kr. og efterfølgende år 225 kr. Her kan du se normalpriserne: mit-helbred.info. Skriv til redaktør Ole Vestergaard, at du ønsker et abonnement, og husk at oplyse, at du er May Day-medlem. Kontakt Ole her: mail@mit-helbred.dk
 

Bliv medlem af May Day
Støt et godt initiativ!
Meld dig ind

her


Gamle medlemmer, der har oprettet profil, kan forny deres medlemskab
her


Sundhed er godt for helbredet!
www.mayday-info.dk

May you have a healthy Day!


 

Alle ønskes et fredfyldt og sundt 2018!
 

    

 
 
Ultimate Web A/S