OPRÅB ! Sundhedsministeren kræver nu danskernes individuelle DNA kortlagt og gemt i nyt register uden at spørge os om lov!

Sundhedsministeren har i oktober-2017 sendt et lovforslag i høring, som er den største trussel nogensinde mod danskernes ret til selvbestemmelse og informeret samtykke vedrørende egne helbredsdata.    

 

Vi opfordrer derfor til en storm af protestmails til politikerne mod følgende: (Se forslag til mail under teksten)

 

Ministeren kræver nu danskernes individuelle DNA (genom) tvangs- kortlagt og sendt til et nyt superregister ”Nationalt Genom Center helt uden vores samtykke

I dette register skal ”visse andre” af vores helbreds- og personoplysninger også gemmes til evig tid uden samtykke

 

Desuden skal sundhedsministeren have enevældig magt til at beslutte, hvad vores personlige DNA og andre helbreds og personoplysninger derefter må bruges til! Og hvem der må få adgang til dem. Staten, forskerne, medicinalindustrien med flere? Det er et fuldstændigt brud med retssikkerheden i det danske demokrati, hvis ministre på den måde får magt til at beslutte uden om folketinget!

Gendata er en dybt personlig, integreret del af et individ, og ingen anden person eller myndighed bør få adgang til dem uden et udtrykkeligt tilsagn fra den rette ejer. En kortlægning kan for eksempel afsløre disposition for sindssygdom eller andre stigmatiserende sygdomme, som et menneske ikke selv ønsker at få forhåndsviden om og endnu mindre ønsker, at andre mennesker skal få indsigt i uden ens personlige samtykke.

Hvis en arbejdsgiver får adgang til sådanne gendata når en person søger arbejde, afvises ansøgeren måske på grund af DNA-oplysninger om intelligens, karakter eller risiko for sygdom senere i livet. Forsikringsselskaber vil ligeledes kunne nægte en person forsikring udfra personens gendata. Og staten, Big Brother, vil kunne overvåge hele vores liv!

Lovforslaget lover ganske vist i paragraf 29, stk. 1. at en patient selv kan beslutte, at genetiske oplysninger om vedkommende kun må bruges til behandling af personen selv; men dette løfte ophæves igen i § 223a.:

Enhver borgers gendata kræves nemlig udleveret til Nationalt Genom Center fra både praktiserende læger, hospitalsvæsenet og andre sundhedspersonerselvom en borger ikke ønsker at få kortlagt sit DNA og ikke ønsker at give sundhedsmyndigheder eller andre interessenter adgang til de dybt intime og potentielt stigmatiserende oplysninger i hans eller hendes genom.

Sagens kerne er, at det er et groft overgreb mod retten til privatliv, hvis staten kortlægger et menneskes DNA uden samtykke og tilmed gemmer det i et register for evigt uden vedkommendes personlige tilladelse. Desuden er indsamling uden samtykke en overtrædelse af grundlovens paragraf om privatlivets fred. Ingen i en retsstat bør behandles sådan. En anstændig retsstat er baseret på respekt for individet og dets rettigheder, og dens fornemste opgave er at beskytte disse rettigheder.                                                                                          

Forslaget om en statsejet tvungen genbank for alle mennesker er et horribelt skridt i den forkerte retning, og vi vil kraftigt opfordre til, at forslaget trækkes tilbage, og at der samtidig sker en tilbagerulning af lovgivning, der tillader opsamling af persondata uden samtykke.

_____________________

 

Hvis rigtig mange af os skriver en mail til politikerne kan vi stoppe loven!

1.  Skriv et par linjer, hvor du med dine egne ord protesterer mod, at sundhedsministeren vil fratage danskerne retten til selv at afgøre, om vi vil have vores dybt personlige DNA kortlagt og registreret i det ny register ”Nationalt Genom Center.”

Her er et eksempel: Kære politikere - staten ejer ikke mit unikke DNA. Det er dybt personligt og kan rumme oplysninger, som jeg hverken selv ønsker at kende eller ønsker at give videre til andre.  Mit DNA tilhører mig alene og skal ikke kortlægges og deles i Nationalt Genom Center uden mit informerede samtykke 

Venlig hilsen - Navn XXX Adresse XXX

 

2. Send din mail til en eller flere politikere. Herunder finder du mail adresser på medlemmerne af Sundheds- og Ældreudvalget pr. 30.10 -2017. Kopier de adresser du ønsker og sæt dem ind i adressefeltet i en ny mail, og tryk på Send!                                 

Dansk Folkeparti:

Liselott.blixt@ft.dk

dfkarn@ft.dk

karina.adsbol@ft.dk

susanne.eilersen@ft.dk

jeppe.jakobsen@ft.dk

jan.messmann@ft.dk  

Venstre: 

jacob.jensen@ft.dk

hans.thoning@ft.dk

jane.heitmann@ft.dk

hans.andersen@ft.dk

mads.fuglede@ft.dk

marianne.bredal@ft.dk

Liberal Alliance: 

laura.lindahl@ft.dk

may-britt.kattrup@ft.dk  

Konservativt Folkeparti:

brigitte.jerkel@ft.dk 

Socialdemokraterne:

astrid.krag@ft.dk

flemming.m.mortensen@ft.dk

julie.skovsby@ft.dk

karin.gaardsted@ft.dk

yildiz.akdogan@ft.dk

erik.christensen@ft.dk

claus.larsen-jensen@ft.dk 

Enhedslisten:

stine.brix@ft.dk

finn.s@ft.dk  

Alternativet:

pernille.schnoor@ft.dk

torsten.gejl@ft.dk  

Radikale Venstre:

marlene.borst.hansen@ft.dk    

Socialistisk Folkeparti:

kirsten.normann.andersen@ft.dk

trine.torp@ft.dk

________________________

Støt også underskriftindsamlingen ”Nej til udlevering af dine helbredsdata uden samtykke!” Her er der også udsendt et opråb om DNA lovforslaget!

http://www.skrivunder.net/nej_til_udlevering_af_dine_helbredsdata_uden_samtykke 

 

Hvis du vil vide mere om sagen:

I høringssvarene fra May Day og Forebyggelses-og Patientrådet kan du blandt andet læse om det fortiede formål med genom-registret!

Læs May Days høringssvar her: http://www.mayday-info.dk/UserFiles/PDF/Hoeringssvar_til_forslag_om_aendring_af_Sundhedsloven.pdf

Læs Forebyggelses- og Patientrådets høringssvar her: http://mayday-info.dk/hoeringssvar-fra-forebyggelses-og-patientraadet.aspx

Her link til lovforslaget om at tvangs-kortlægge danskernes DNA: http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/c37aa7d7-d056-497d-9c75-0ee8b79e772e/Forslag%20til%20lov%20om%20%C3%A6ndring%20af%20sundhedsloven%20(organiseringen%20i%20Sundheds-%20og%20%C3%86ldreministeriet%20m.v.).pdf

Her avisartikel om sagen: https://www.dr.dk/nyheder/indland/kommende-dna-center-skaber-bekymring-det-oploeser-retten-til-privatliv    

 

 

Med venlig hilsen

Oplysnings – og Borgerretsforeningen May Day- http://www.mayday-info.dk/forside.aspx

Forebyggelses-og Patientrådet (FPR) - http://www.forebyggelses-ogpatientraadet.dk/

Ultimate Web A/S