Løs antibiotikaresistens ved at mindske afhængigheden af antibiotikabehandling