Underskrifter om bevidstløses rettigheder overrakt til EU-Parlamentet