EF-domstolens afgørelse 12.7.05 – ANH pressemeddelelse (engelsk)