Henvendelse til Sundheds- og ældreudvalget vedrørende tvangsbehandlingsloven