Invitation til foredragsaften: MINDRE STRESS – BEDRE LÆRINGSADFÆRD – LETTERE INKLUSION