Nationalt Genomcenter kunne sagtens indrettes sådan…