Nyt lovforslag (L 184) vil give staten råderet over dine fortrolige medicinoplysninger