Sammenslutningen af amerikanske Læger og Kirurger tager afstand fra obligatoriske vaccinationer