Til striden om tandklinikassistenterne og kviksølv