EcoHealth Alliance har fabrikeret udtalelse fra forskere om, at SARS-CoV-2 har ”naturlig oprindelse”